we design for people

het verbinden van mensen staat centraal
Wij willen mensen bij elkaar brengen. Het is essentieel dat wij daarom bouwen aan de nieuwe manieren waarop mensen willen leven. Wij zijn geïnteresseerd in hoe mensen zich in het gebouw willen voelen en hoe ze hierin willen functioneren. Wat wij maken sluit daarbij aan.

we think context

opzoek naar de eigenheid van de plek
Belangrijk uitgangspunt en voeding voor onze ideeën en ontwerpen is ook de eigenheid van de plek. Wij geven onszelf daarom de opdracht om de context van de opgave (gebouw of stuk stad) door en door te analyseren, te leren kennen en te beleven.

we care for our planet

wij ontwerpen circulair, natuurinclusief en energiezuinig
Wij reageren alert op de globale uitdagingen zoals klimaatverandering, waterproblematiek en verstedelijking. Voor oplossingen worden we geïnspireerd door de techniek én de natuur en zoeken naar het evenwicht.

WRK gelooft dat een goed ontwerp de beste manier is om ons doel te bereiken: projecten realiseren die voldoen aan de behoeften van al onze stakeholders en zowel architectonisch ambitieus als winstgevend zijn, duurzaam en maatschappelijk verantwoord.

Onze kennis over het ontwerpen vanuit de behoeften van de gebruiker, zetten wij daarom steeds vaker in voor grote, complexe projecten. Waar we voor honderden individuen, met hun eigen dromen en wensen, een plek creëren die werkelijk past.

Dat vereist vakmanschap en ervaring, maar ook een grote innerlijke drive om echt te willen begrijpen wat werkt. Wij kijken dan ook altijd om ons heen. Gaan de straat op. Om te kunnen voelen wat er leeft. Wat er ontwikkelt en verdwijnt. Waar mensen gelukkig zijn en waarom.

Door die drive ontdekken we ook zelf gebieden waar kansen liggen. En dan lopen we niet door, maar gaan meteen aan de slag. We brengen bewoners, ondernemers, gemeenten en opdrachtgevers bij elkaar. Om in nauwe samenwerking een betere omgeving te creëren.

"Waag een kans en stuur je portfolio"

open sollicitatie

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe talenten voor ons team.
Als je graag werkt in multidisciplinaire teams die duurzame, natuurinclusieve en circulaire projecten realiseren, stuur dan je CV, portfolio en motivatiebrief naar: hr@wrkarchitecten.nl o.v.v. 'open sollicitatie'.
Indien er een passende functie vrijkomt, berichten wij je nader.

"Oog voor detail en ambities in circulair bouwen? Kom ervaring opdoen!"

stagiair bouwkunde

Vanaf Februari 2024 hebben we een plek voor een stagiair bouwkunde!

Je werkt samen aan grote actuele uitdagingen zoals duurzame verstedelijking, woningbouwopgaven, circulair en biobased bouwen. Hierbij staat een multidisciplinaire aanpak centraal en werken we in alle verschillende fases van het ontwerp- en bouwproces.

Wij zoeken iemand met de volgende kwaliteiten:
• 3e of 4e jaars HBO;
• graag in een teamverband werkt;
• enthousiast is en een grote accuratesse heeft;
• zich wil ontwikkelen in het uitwerken van diverse projecten;
• affiniteit heeft met mens en milieu;
• zowel goed samen als zelfstandig kan werken;
• ervaring met REVIT heeft;
• kennis van het Adobe pakket heeft;
• kennis van autocad is een pré;
• niet bang is om vragen te stellen en initiatief durft te nemen;

Wij bieden:
• een stagevergoeding;
• een leuke ruimte werkplek vlak bij station Sloterdijk;
• een gezamenlijke wekelijkse lunch op het dakterras;
• een dynamische werksfeer met ambitieuze collega’s;
• begeleiding in het werk en persoonlijke ontwikkeling;
• leerzame en mooie projecten waaraan je mag werken;

Interesse?
Stuur dan je motivatiebrief, CV en portfolio naar hr@wrkarchitecten.nl o.v.v. 'stagiair bouwkunde'.

het team

Gert Jan Knevel

architect | partner

Benjamin Robichon

architect | partner

José Coppelmans

office manager

Rob Dekker

senior architect | associate

Jos van der Weijden

senior projectleider

Sjoerd van de Reep

technisch ontwerper | BIM manager

Yan Hang Lo

medior architect

Victor Delamotte

medior architect

Mohammed Tarek

junior technisch ontwerper

Mahdi Varzaghani

technisch ontwerper | assistent ontwerper

Hanna Blomquist

junior architect

Erik Zwanikken

junior technisch ontwerper

Matteo Bettoni

senior architect

Debby Jenner

assistent office manager

Eline van Driel

stagiaire

Jurgi Cinta

stagiair

Matthew Tan

junior architect

Jonathan Tang

pr & communicatie

Disclaimer

DISCLAIMER WEBSITE
Er is veel aandacht en zorg besteed aan deze website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, correct en actueel mogelijk is. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is vrij beschikbaar. In bepaalde gevallen kan persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy. Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken.

Eventuele hyperlinks naar andere sites worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Wij kunnen noch de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen garanderen.

U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist van de afdeling pr & marketing van WRK Architecten.

DISCLAIMER E-MAIL
Deze e-mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u deze e-mail direct aan ons te retourneren en daarna te vernietigen. Het is niet toegestaan deze e-mail en de inhoud daarvan zonder toestemming van WRK Architecten BV te gebruiken, te kopiëren of openbaar te maken aan derden. WRK Architecten BV sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail.

CREDITS
huisstijl WRK Architecten: Thonik
website ontwerp: Thonik
website ontwikkeling: Ben West
foto's: Leonard Fäustle